ΠΟΛΙΤΙΚΗ COVID SHIELD

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου ATHINAIS, θέλοντας να συνδυάσει την ομαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε συνδυασμό με τη συνεχή φροντίδα για προστασία της δημόσιας υγείας  έναντι του ιού Covid – 19  έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης «Covid Shield» με Πεδίο Εφαρμογής: Λειτουργία Ξενοδοχείου Ύπνου και Φαγητού. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω συστήματος διαχείρισης η Διοίκηση του ξενοδοχείου δεσμεύεται:

 • Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield» στο σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου, που είναι σε λειτουργία, οι οποίες βρίσκονται στη διεύθυνση:

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, 115 21 Αθήνα – T: +30 210 6431133 | [email protected]

 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητές της επιχείρησης και σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Covid – 19.
 • Να αξιολογεί τις μεθόδους ανάπτυξης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή/και την εξάλειψη της πιθανότητας μετάδοσης του ιού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.
 • Να βελτιώνει συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες εμπλουτίζοντάς τις με νέες, σύγχρονες, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, με σκοπό πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Covid – 19.
 • Να παρέχει αδιαλείπτως την απαιτούμενη υποδομή, ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους που απαιτούνται προκειμένου η λειτουργία του ξενοδοχείου να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες του και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Covid -19.
 • Να μεριμνά ώστε ο κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης να συνειδητοποιεί τον σημαντικό ρόλο που η δική του εργασία  και τρόπος συμπεριφοράς έχει για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, έναντι του Covid -19 και να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και το εφαρμοζόμενο σύστημα «Covid Shield».

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η Διοίκηση του ξενοδοχείου ATHINAIS στοχεύει στην:

 • Ενημέρωση όλων των φορέων και συνεργατών, για τις δράσεις του ξενοδοχείου σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Covid – 19 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ξενοδοχείου με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών του με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες που τηρεί το ξενοδοχείο για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό Covid – 19 .
 • Ενημέρωση των πελατών για τις δράσεις του ξενοδοχείου σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του Covid – 19 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές.

Για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield» η Διοίκηση έχει θέσει  και παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρακάτω Δείκτες:

 • Αριθμός εκπαιδεύσεων/ δράσεων ευαισθητοποίησης.
 • Αριθμός παραπόνων πελατών.
 • Αριθμός προβλημάτων με εξωτερικούς παρόχους (προμηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών).
 • Αριθμός Μη Συμμορφώσεων από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων/ εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης  και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. Η πολιτική εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας του ξενοδοχείου. Επίσης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Πολιτική Covid Shield είναι διαθέσιμη στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που αφορούν στη λειτουργία του ξενοδοχείου ATHINAIS κατόπιν σχετικής αίτησης και μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης.

Για τη Διοίκηση

Γεωργία Δάβαρη

Αγαπητοί επισκέπτες,

 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι να σας ενημερώσουμε πως είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε

στο Αθηναϊς.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως η υγεία, η ασφάλεια και η άνεσή σας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας σε συνδυασμό με την υγεία του προσωπικού μας και την πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής. Αυτή την περίοδο έχουμε αναθεωρήσει τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, του Π.Ο.Υ

και όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε με ασφάλεια.

Οι αναθεωρημένες διαδικασίες και τα μέτρα πρόληψης COVID-19 είναι οι εξής:

ΩΡΕΣ Check-in / Check-out

Μετά από απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεία (ΕΟΔΥ), προκειμένου να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για τον καθαρισμό του δωματίου οι ανανεωμένες ώρες άφιξης & αναχώρησης είναι οι ακόλουθες:

Check-in: 15:00 // Check-out: 12:00

 

ΑΦΙΞΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Το έμπειρο προσωπικό μας έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Έχει εξοπλιστεί με μάσκες, γάντια και ποδιές μιας χρήσης. Ο δε καθαρισμός γίνεται με τα απολύτως κατάλληλα και ειδικά καθαριστικά. Όλες οι επιφάνειες σκληρές και υφασμάτινες αποστειρώνονται με ατμό και οι σκληρές επιφάνειες καθαρίζονται και με ειδικό απολυμαντικό
καθαριστικό. Επιπλέον, με μεγάλη προσοχή αποστειρώνονται όλα τα πόμολα, οι διακόπτες, το χρηματοκιβώτιο (mini-safe), το τηλέφωνο, το χειριστήριο του Α/C, το χειριστήριο της τηλεόρασης και το σεσουάρ. Επιπρόσθετα το χειριστήριο της τηλεόρασης καλύπτεται κάθε φορά με νέα, καθαρή μεμβράνη. Το δωμάτιο μετά τον καθαρισμό και τον έλεγχο καθαριότητας, από την Υπεύθυνη οροφοκομίας, σφραγίζεται.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

Εάν επιθυμείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τις πετσέτες σας: Τοποθετήστε τις πετσέτες στις ειδικές κρεμάστρες τους.

Εάν επιθυμείτε αλλαγή των πετσετών σας: Τοποθετήστε τις πετσέτες μέσα στη ντουζιέρα ή στη μπανιέρα.

Υπηρεσία Δωματίου: τηλ. 159

                              

Brasserie

Ώρες εξυπηρέτησης:

10:30 – 23:30

Room Service: τηλ. 151

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Πρωινό ώρες εξυπηρέτησης:                             

Καθημερινές 07:00 -10:30

Σαββατοκύριακα 07:00 – 11:00

Room Service: τηλ. 702

 

BUSINESS CENTRE

Δεν λειτουργεί το business center αλλά υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης* εγγράφων σας που θα αποστέλλονται στο email: [email protected]

*χρέωση υπηρεσίας: 3 πρώτες σελίδες ΔΩΡΕΑΝ, οι υπόλοιπες 0.10 € έκαστη σελίδα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Διαθέσιμη αφού ψεκαστούν από το προσωπικό μας με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών οι αποσκευές.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΠ

Στο χώρο υποδοχής υπάρχουν διαθέσιμα, προς χρήση, Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Απευθυνθείτε στο υπάλληλο υποδοχής.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies ώστε να διαθέτετε υπηρεσίες και προσφορές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES