ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έναρξη ισχύος: 20.05.2018

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ [«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»], Ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύει κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των πάσης φύσης υπηρεσιών μας. Ισχύει επίσης ανεξαρτήτως της εκ μέρους σας χρήσης υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet, τηλεόρασης ή άλλης συσκευής για την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα μας, καθώς και για υπηρεσίες που παρέχουμε χωρίς την ύπαρξη ηλεκτρονικών μέσων.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγουμε είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙΣ», τηλ. 210 6431133, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@athinaishotel.gr, έδρα: Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 99 (εφεξής η «εταιρεία μας»).
 2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η εταιρεία μας συλλέγει: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η εταιρεία μας απευθείας από εσάς ή μέσω τουριστικών πρακτόρων, τουριστικών γραφείων, συστημάτων κρατήσεων GDS και online συστημάτων κρατήσεων όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας είναι τα εξής:

(α) υποχρεωτικές πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, στοιχεία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, χώρα, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και λοιπά στοιχεία τιμολόγησης (λ.χ. Α.Φ.Μ.), πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά σας (ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου), ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης από το ξενοδοχείο μας και

(β) προαιρετικές πληροφορίες: διεύθυνση κατοικίας, αριθμός πτήσης – αεροδρόμιο άφιξης – ώρα άφιξης, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (π.χ. δωμάτιο μη – καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, ιδιαιτερότητες ως προς τη διατροφή), αριθμός μέλους προγράμματος πιστότητας της εταιρείας μας ή τρίτου όπως αεροπορικής εταιρείας.

Περαιτέρω, εκτός από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε απευθείας, συλλέγουμε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας της παρούσας ιστοσελίδας και συγκεκριμένα: (α) πληροφορίες συσκευής (όπως μοντέλο υλικού, κωδικός ταυτοποίησης κινητού τηλεφώνου και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος και ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας), (β) πληροφορίες σύνδεσης (όπως χρόνος και διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ερωτήματα αναζήτησης που εισάγετε στην ιστοσελίδα και τυχόν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε cookies που έχουμε τοποθετήσει στη συσκευή σας και (γ) πληροφορίες τοποθεσίας (όπως το σήμα GPS της συσκευής σας ή πληροφορίες για σημεία πρόσβασης WiFi που τυχόν μεταδίδονται σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα).

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες μας.

 1. Σκοποί της Επεξεργασίας:

3.1. Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία συλλέγουμε είναι:

(α) ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής μας ιδιοκτησίας,

(β) η ασφάλεια των συστημάτων και εγκαταστάσεών μας, καθώς και η πρόληψη απάτης εις βάρος μας,

(γ) η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών που συνάπτετε με την εταιρεία μας και η συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία· στο πλαίσιο αυτής επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους εξής ειδικότερους σκοπούς:

 • (i) επεξεργασία, καταχώριση, διαχείριση και εκτέλεση των αιτημάτων κράτησης δωματίων και άλλων υπηρεσιών φιλοξενίας· στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε δεδομένα για να προετοιμαζόμαστε και να ικανοποιούμε αιτήματα που σχετίζονται με τη διαμονή σας (λ.χ. προτιμήσεις δωματίου, ημερομηνίες και διάρκεια διαμονής, ειδικό μενού διατροφής κ.λπ.),
 • (ii) διαχείριση της διαμονής σας στο ξενοδοχείο της εταιρείας μας· στο πλαίσιο αυτό διαχειριζόμαστε την πρόσβαση στο δωμάτιό σας, επεξεργαζόμαστε λίστες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών μας για λόγους λειτουργικούς, όπως λίστες πελατών ημερήσιας άφιξης ή αναχώρησης ή πελατών ειδικής κατηγορίας (λ.χ. VIP κ.λπ.) και παρακολουθούμε τη χρήση των υπηρεσιών μας (λ.χ. τηλέφωνο δωματίου, mini bar, online room service, WiFi access κ.λπ.),
 • (iii) βελτίωση των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών ώστε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες και απαιτήσεις σας και
 • (iv) υπολογισμός του κόστος των υπηρεσιών που σας παρείχαμε κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας και τιμολόγηση

και

(δ) η διαχείριση των σχέσεών μας μαζί σας πριν, κατά και μετά τη διαμονή μας (λ.χ. αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς, των πελατών μας και των υπηρεσιών μας, δημιουργία στατιστικών δεδομένων και αναφορών, διενέργεια ερευνών αγοράς, επεξεργασία παραπόνων πελατών).

3.2. Περαιτέρω, εφόσον παράσχετε κατωτέρω τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προς τους σκοπούς (α) ανάπτυξης και διαχείρισης των προγραμμάτων επιβράβευσης πιστότητας πελατών («loyalty programmes») και (β) διαχείρισης των προτιμήσεων νέων και επαναλαμβανόμενων πελατών μας με σκοπό την μελλοντική ενημέρωσή σας για τα νέα μας (προσφορές, συνέδρια, νέες υπηρεσίες, κληρώσεις, διαγωνισμούς, αποστολή ενημερωτικών εντύπων κ.λπ.).

 1. Περιπτώσεις στις οποίες συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε διάφορες περιπτώσεις όπως:

(α) Συμμετοχή σε Ξενοδοχειακές Δραστηριότητες:
• Κράτηση δωματίου
• Check-in και πληρωμή
• Κράτηση θέσης ή/και χρήση υπηρεσιών του ξενοδοχείου όπως υπηρεσίες σίτισης και υπηρεσίες ψυχαγωγίας
• Διάφορα αιτήματα, καταγγελίες/παράπονα ή/και διαφορές

(β) Συμμετοχή σε προγράμματα marketing ή events:
• Εγγραφή σε προγράμματα πιστότητας
• Συμμετοχή σε online και offline έρευνες (για παράδειγμα σε έρευνα ικανοποίησης πελάτη)
• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια
• Εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες προκειμένου να λαμβάνετε προσφορές και άλλες προωθήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(γ) Διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους:
• Τουριστικοί πράκτορες, τουριστικά γραφεία, συστήματα κρατήσεων GDS, online συστήματα κρατήσεων (όπως booking.com, expedia.com κ.ά.) και άλλα συστήματα κρατήσεων

(δ) Ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών
• Σύνδεση στον δικτυακό μας τόπο (website)
• Σύνδεση στο δίκτυο WiFi του ξενοδοχείου μας
• Συμπλήρωση online φορμών (πχ φόρμα κράτησης, φόρμα precheck-in, φόρμες έρευνας ικανοποίησης κ.ά.)

 

 1. Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας: Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγουμε είναι (α) το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, (β) τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό της εταιρείας μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης κ.λπ., (γ) άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές: ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης ή μεταβίβασης ή σε περίπτωση πτώχευσης ή σε περίπτωση που σταματήσουμε να έχουμε τη διεύθυνση ή τη διαχείριση ή να είμαστε οι δικαιοπάροχοι στο ξενοδοχείο μας, (δ) επιχειρηματικοί συνεργάτες μας προκειμένου να σας παρέχουν υπηρεσίες που μας ζητήσατε, για να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και ίσως για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό και (ε) πάσης φύσεως δημόσιες, διοικητικές αρχές, αστυνομικές, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί, στους οποίους η εταιρεία μας έχει υποχρέωση να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας ή προς προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.

Η εταιρεία μας δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν θα διαβιβαστούν σε διεθνή οργανισμό ή σε κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το ελληνικό ή το ενωσιακό δίκαιο. Η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει πριν από οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 1. Διάρκεια της επεξεργασίας: Θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ικανοποίηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, καθώς και για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 2. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας έχετε τα εξής δικαιώματα: (α) δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην εταιρεία μας για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, (β) δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην εταιρεία μας για διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, (γ) δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην εταιρεία μας για διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, (δ) δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στην εταιρεία μας για περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά, (ε) δικαίωμα αντίταξης/εναντίωσης στην επεξεργασία, (στ) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, (ζ) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε και (η) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr, www.dpa.gr , Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628). Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε οποτεδήποτε αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση: info@athinaishotel.gr.
 3. Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίσουμε (α) το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, (β) τη δυνατότητα της αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, (γ) την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας και (δ) την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας έναντι κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

 1. Διατάξεις (Cookies): Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων της ηλεκτρονικής συσκευής σας, αποθηκεύονται σε αυτούς για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από την ηλεκτρονική συσκευή σας. Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς. Για παράδειγμα:
 • Τα cookies μπορούν να θυμούνται τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, έτσι ώστε να μην πρέπει να τα εισάγετε κάθε φορά που συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας.
 • Τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια τμήματα της ιστοσελίδας μας είναι περισσότερο δημοφιλή, καθώς και να βλέπουμε ποιες επιμέρους σελίδες και ποιες λειτουργίες της επισκέπτονται οι χρήστες και πόσο χρόνο περνούν σε αυτές. Μελετώντας αυτού του είδους τις πληροφορίες, μπορούμε να προσαρμόζουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία.
 • Τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιες διαφημίσεις έχετε δει, ώστε να μην λαμβάνετε την ίδια διαφήμιση κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
 • Τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) της ηλεκτρονικής συσκευής σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Δεν χρησιμοποιούμε τα cookies προκειμένου να δημιουργήσουμε το προφίλ σας και να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά σας.

 1. Τροποποίηση των παρόντων όρων Η εταιρεία μας δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και κάθε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα

 

Δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους άνω υπό 3.2 σκοπούς.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies ώστε να διαθέτετε υπηρεσίες και προσφορές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES